Skip to main content

Advanced Course

Course description

Vi lär ut metoderna för Synchrony och AlphaTheta som tillsammans med ILF-HD Neurofeedback utgör grunderna i Othmer’s princip. Både Synchrony och AlphaTheta är värdefulla metoder att ta till, särskilt vid PTSD, missbruk, ångest och sömnstörningar, men har också en plats i peak performance-träning. Under kursen har vi utrymme för mycket praktisk träning samt diskussioner om klinisk praxis.  Vi informerar också om nyheter och  om vad som är på gång inom fältet. 

Målgrupp är de som gått minst en grundkurs i metoden, samt har en tids praktisk erfarenhet. Observera också att Du som kursdeltagare måste ha genomgått minst 20 egna ILF-träningar för att Du ska kunna träna med ovanstående metoder under kursens gång. 

Anmäl ditt intresse – på formuläret nedan eller per mail till klaraskolan@gmail.com  Under rådande covid-situation håller vi tät kontakt med våra blivande kursdeltagare, då ju ingen av oss vet hur situationen utvecklas. Vi vill inte ställa in någon kurs – men vi måste alla förhålla oss till eventuella restriktioner. 

Essential teaching content

 • Synchrony och AlphaTheta i teori och praktik
 • Vi tränar 2 kanaler, men visar också på andra möjligheter
 • Praktiska övningar i båda metoderna
 • Du övar både som terapeut och klient/patient

Allt kursmaterial är på svenska, men några avsnitt i kursen kommer att presenteras på engelska av Dr Roxana Sasu.

After the course you can

 • Du kan inkludera Synchrony och AlphaTheta tillsammans med ILF neurofeedback
 • Individualisera träningsprotokoll som hjälper dig och din klient att nå bästa möjliga resultat 
 • Tillgång till ett mycket användbart "redskap" för dina klienters bästa

Course highlights

 • Den naturliga och perfekta uppföljningen på vår grundkurs
 • Mycket praktisk träning under kursens gång
 • Möjlighet till frågor och diskussion om dina erfarenheter av att använda neurofeedback

Location

Malmö - Good Morning Hotel
Stadionsgatan 21
21762 Malmö
Sweden

Period of time

31.01.2022 - 02.02.2022

Organizer

Nordic Center of Neurofeedback
Medeon Science Park
205 12 Malmö
Schweden

 • klaraskolan@gmail.com
 • Phone: +46 708 30 21 70

Language

 • Swedish

Price

SEK 14 500:- + moms

Included in the price

 • Teori och praktik i metoderna Synchrony och  AlphaTheta
 • Kursmaterial på svenska
 • Lunch, för- och eftermiddagsfika
 • Certifikat efter genomgången kurs

More Information

Det är en förutsättning att Du har genomgått minst 20 sessioner egen träning ILF-HD för att få träna Synchrony och/eller AlphaTheta under kursens gång.

register* *By clicking on "register" you will be forwarded directly to the organizer of the course for booking. The organizer is also responsible for course organisation and invoicing.

55.5812147, 12.9936636