Direkt zum Inhalt

Alpha-Theta/Synchrony in Trauma

Kursbeschreibung

Denna fördjupningskurs syftar till att ge dig en fördjupad insikt och kunskap i hur Alpha/Theta och Synchrony kan göra skillnad särskilt hos personer med en bakgrund i trauma. Tillsammans med ILF-HD Neurofeedback är dessa två viktiga redskap i Othmer-metoden. Både Synchrony och Alpha-Theta används där klientens behov inte löses optimalt med ILF-HD träning. Metoderna används ofta hos klienter med PTSD, ångest, sömnbesvär kopplade till trauma och tidig anknytningsstörning. 

Kursen riktar sig särskilt till dig som redan - kanske för länge sedan -  gått kursen i Alpha-Theta, men som nu vill ha ännu mer och fördjupad kunskap. Men för dig som hittills har arbetat endast med ILF-HD, kommer vi att gå igenom de teoretiska och praktiska delarna kring metoderna, så att Du kan applicera dessa på dina klienter med de nya möjligheter de ger. Vi kommer också att försäkra oss om att alla är helt uppdaterade i de klassiska träningsprotokollerna med ILF-HD.  Tid kommer också att finnas för att lägga fram frågor kring egna patienter.

Wesentliche Lehrinhalte

 • Teoretisk kunskap om metoderna Alpha-Theta och Synchrony. 
 • Praktiska övningar med dessa.
 • Frekvens och elektrodplaceringar.
 • Repetition med också "från början - instruktion" för dig som är ny för dessa metoder.
 • Fördjupning om hur dessa metoder framgångsrikt kan användas i trauma behandling.

Nach dem Kurs können Sie

 • Inkludera Alpha-Theta och Synchrony  med ILF-träningsprotokoll.
 • Utveckla träningsprotokoll för att hjälpa dina klienter på ett individuellt plan och efter deras behov.
 • Bli ännu bättre på att förstå och använda metod alltefter klientens olika utmaningar.

Kurs-Highlights

 • Perfekt uppföljning efter vår grundkurs
 • Praktisk och teoretisk repetition samt ny kunskap
 • Fördjupning i trauma och hur Othmer's metod med dess olika delar kan ge dig kraftfulla verktyg i ditt arbete med dessa klienter..
 • Dr Roxana Sasu:  har arbetat sida vid sida med paret Othmer under många år 

Ort der Veranstaltung

Malmö - Nordic Center of Neurofeedback
Medeon Science Park
205 12 Malmö
Schweden

Zeitraum / Dauer

12.06.2023 - 14.06.2023

Veranstalter

Nordic Center of Neurofeedback
Medeon Science Park
205 12 Malmö
Schweden

 • klaraskolan@gmail.com
 • Telefon: +46 708 30 21 70

Sprache

 • Schwedisch

Preis

SEK 15 900:- + moms

Im Preis enthalten

 • Kursmaterial i pappersformat
 • Intensiv handledning på båda språken svenska och engelska
 • Certifikat efter godkänd, genomgången kurs
 • Lunch och fika 

Weitere Hinweise

VIKTIGT: det är en förutsättning för att få träna under kursens gång med dessa båda metoder, att Du har en egenträning med minst 20 tillfällen ILF. Du ska också ha väl inhämtat kunskaper från tidigare genomgången grundkurs så att Du behärskar de praktiska delarna av utrustningen och det teoretiska träningsförloppet.

Observera att kursen hålls på svenska och engelska.

Anmelden* *Mit klicken auf „Anmelden“ werden Sie direkt an den jeweiligen Veranstalter weitergeleitet, wo Sie die Buchung vornehmen können. Über den Veranstalter erfolgt auch die Kursorganisation und Rechnungsstellung.

55.582007630715, 13.001761436462